Kerro ja ohjaa digitaalisia tarinoita -käsikirjoitus on valmis

17 04 2018

Kuva: Gratisography
Olen tarjonnut käsikirjoitustani kustantajalle. Toivottavasti tästä luovasta menetelmästä kiinnostuneet oppilaitokset, organisaatiot, opettajat, tutkijat ja muut  pääsevät pian tutustumaan sisältöihin tarkemmin.

ALUKSI 4

OSA 1. JOHDANTO 5

Tarinasta on moneksi 5

Kerro tarinoita 5

Kuuntele tarinoita 5

Tule kuulluksi 7

Mikä on digitaalinen tarina? 7

Omaelämäkerrallisuuden nousu 7

Tarina vs. kertomus 9

Digitarinan aiheet ja ainekset 10

OSA 2. DIGITARINOIDEN MAHDOLLISUUKSIA 15

Missä ja miten tarinoita voi käyttää? 15

Tarinankerronnalla oppiminen 15

Tarinankerronta tukee kokemusten reflektointia.. 15

Oppiminen identiteettineuvotteluna 18

Huomisen tarinat ja toimijuus syntyvät plastisesta muistista 19

Haasteita digitarinoiden opetuskäytössä 26

Miten digitaalisia tarinoita arvioidaan? 28

Tarinankerronta hyvinvoinnin tukena 31

Terapiaa vai oppimista? 31

Sisäinen tarina luo turvallisuutta 31

Patient Voices 36

Tarina osana työelämän projektia 40

Työkalu organisaation hiljaisen tiedon jakamiseen 40

Kokemusten merkitys punnitaan keskustelussa 42

Kannattiko tarinoita kertoa? 43

Entä kollegoiden vastaanotto ensi-illassa? 45

Elinkautinen minäprojekti 46

Luovat menetelmät ja liikkeenjohto 47

Digitaaliset tarinat tutkimuksessa 48

Osallistava tutkimusmenetelmä 49

Digitarinat näyttämöllepanona 50

Soveltuvia analyysimenetelmiä 51

Tutkimuksen suunnittelu 56

Eettiset näkökohdat 58

Esimerkkejä tutkimuksista 60

Digitaaliset tarinat tuotekehityksen tukena 61

Arjen dokumentointi ja tulevaisuusmuistelu palvelumuotoilussa 61

Osallistava ja käyttäjälähtöinen suunnittelu (Participatory Design) 62

Sura ya UKIMWI  oppimisympäristö rakentuu tarinoiden ympärille 63

OSA 3. MITEN DIGITAALINEN TARINA KERROTAAN? 65

-Työkaluja digitarinan tekijöille 65

Erilaisia liikkeellelähtöjä 65

Valokuvasta voi aina kertoa tarinan 66

Esineet kertovat 73

Luova kirjoittaminen käynnistää tarinoinnin 74

Ryhmä tukee tarinan hahmottamisessa 79

Käsikirjoitus kiteyttää tarinan 82

Älä hukkaa aloitusta 83

Kokonaisuus ratkaisee 84

Tarina päättyy aina 84

Säilytä henkilökohtainen ote 85

Itsestäänselvyydet eivät kuulu draamaan 86

Miten kerrotaan lyhyt tarina? 86

Miten tehdään hyvä käsikirjoitus? 88

Tarinan voi pilata miljoonalla eri tavalla 90

Näe tarina kuvina eli kuvakäsikirjoitus 91

Minimaalinen informaatio takaa kuulijan maksimaalisen kiinnostuksen 93

Etsi – kuvaa – skannaa – löydä – tee 93

Perhevalokuvat 94

Globaali kuvapankki ála Creative Commons 97

Kuvakäsikirjoitus syntyy paperille tai editointiohjelmaan 100

Kerro ja kuuntele 101

Anna oma äänesi tarinalle 102

Äänityksen tekeminen 103

Less is more on hyvä lähtökohta ääniraidalle 105

Musiikkia! 107

Narratiivinen musiikki kertoo tarinaa 110

Editointi antaa tarinalle rytmin 110

Varmista että tarinallasi on sopiva rytmi 111

Aloita helpolla editointiohjelmalla 112

Editoinnin vaiheet 114

Pidä materiaalit järjestyksessä tietokoneella 114

Tarvittavat tekstit 115

Siirtymät vaikuttavat tarinan tyyliin 115

Kohdistuksilla kuva muuttuu eläväksi 116

Tarinan esittäminen ja jakaminen 116

Mikä oman tarinan CC-lisenssiksi? 117

YouTube vs. Vimeo 118

Huomioi yksityisyys, tietosuoja ja tekijänoikeudet 119

Luova lisäys 120

OSA 4. EETTISESTI ETEENPÄIN 124

Hyvät eettiset käytänteet 124

Tarinalla on itseisarvo 124

Uniikille työpajalle omat pelisäännöt 126

Osallistujien valinta 128

Milloin työpajaan osallistumista kannattaa lykätä? 128

Tarinantekijä päättää sisällöstä ja jakelusta 129

Työpajan ohjaajan taidot ja vastuut 129

Ohjaajan valmiudet 130

Taitojen jatkuva kehittäminen osana yhteisöjä 133

Työpajan organisointi 134

Esimerkki työpajan ohjelmasta 134

Case Patient Voices 136

LÄHTEET 138

 

Artikkelin kuva: Gratisography